FOTO: Košická Hlavná ulica sa roztancovala v rytme štvorylky, foto 16