FOTO: Rekonštrukcia priestorov budúcej škôlky na košickej veterine, foto 3