Modernizácia 77 stredných a odborných škôl, foto 4
Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka