Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka schválilo 50,24 miliónov eur na modernizáciu 77 škôl