Rekonštrukcia zimného štadióna v Michalovciach, foto 5