Rekonštrukcia zimného štadióna v Michalovciach finišuje, prvý zápas sa uskutoční 17. januára 2018


Foto: Rekonštrukcia zimného štadióna v Michalovciach finišuje, prvý zápas sa uskutoční 17. januára 2018
Galéria: 5 fotiek
Foto: Mesto Michalovce/HK Mládež Michalovce facebook

Rekonštrukcia zimného štadióna v Michalovciach sa blíži ku svojmu koncu. Celková modernizácia si vyžiadala dva milióny eur, 1 milión eur Mesto Michalovce dostalo z Úradu vlády SR. Pri realizácií sa zistili chybné rozvody vody a kanalizácie. Vplyvom zatekania nástupných terás, ktoré boli bez zastrešenia, došlo k značnému poškodeniu obvodového muriva a fasád, preto bolo nevyhnutné urobiť novú fasádu aj na I. nadzemnom podlaží.

Mesto pôvodne neuvažovalo s obnovou elektroinštalácie v celom objekte, pre nevyhovujúci technický stav bolo nutné urobiť nové rozvody, ktoré boli pri rekonštrukčných prácach zakryté. Z technického ale aj estetického hľadiska bolo potrebné urobiť aj nový náter podstrešných konštrukcií, ktoré neboli obnovené od čias dostavby štadióna. 

Na nástupnom schodisku na tribúnu B a na terase, kvôli bezpečnosti je nové zábradlie. Opravili a namaľovali sa stropy v komunikačných priestoroch na tribúne B. Taktiež sú obnovené sedadlá na obidvoch tribúnach. Prvý hokejový zápas sa bude konať už 17. januára 2018.

Zdroj: michalovskenoviny.sk