Košický samosprávny kraj privítal na Úrade KSK delegáciu zo Zakarpatskej oblastnej rady