ZOO Košice a Knižnica pre mládež mesta Košice spoločne pripravili pestrý program v rámci MDD