Jeden z najznámejších chlapčenských zborov v Južnej Amerike, TABANCURA de Chile čoskoro v Košiciach