Svetový deň civilnej ochrany, jej súčasťou je niekoľko skupín ľudí a techniky, ktoré vytvára mesto