Svetový deň civilnej ochrany, jej súčasťou je niekoľko skupín ľudí a techniky, ktoré vytvára mesto


Foto: Svetový deň civilnej ochrany, jej súčasťou je niekoľko skupín ľudí a techniky, ktoré vytvára mesto Foto: Mesto Košice

1. marec Medzinárodná organizácia civilnej ochrany ustanovila ako Svetový deň civilnej ochrany s cieľom upriamiť pozornosť širšej verejnosti na úlohy civilnej ochrany a bezpečnosti a na úlohy pri riešení aj odstraňovaní náhlych nepredvídateľných udalostí, mimoriadnych udalostí, pri ochrane života a majetku ľudí a životného prostredia.  

Bezpečnosť ľudí sa dá v takýchto situáciách zaistiť pripravenosťou orgánov civilnej ochrany, záchranných služieb a dobrovoľníkov v oblasti záchranárstva. Košice majú tento systém veľmi dobre prepracovaný s jasným zadefinovaním všetkých síl a prostriedkov technickej podpory krízového riadenia,” uviedol primátor mesta Košice Richard Raši.

Civilná ochrana mesta je súčasťou bezpečnosti na území mesta a je súčasťou orgánov civilnej ochrany okresu, kraja aj štátu.

Je to prieskumná skupina, vyslobodzovacia skupina, skupina pre núdzové ubytovanie a zásobovanie, ďalej záchranná, poriadková a skupina skladov civilnej ochrany, ochranných stavieb a chráneného pracoviska. Členovia všetkých skupín sú pripravení zasahovať nielen v prípade mimoriadnych udalostí, kedy sú bezprostredne ohrozené životy a zdravie ľudí, ale aj v prípade zvláštnych udalostí a pri ochrane životného prostredia.

„Dôležitou súčasťou civilnej ochrany mesta sú dobrovoľní záchranári. Počas povodní, po zosuvoch pôdy, prívalových dažďoch a iných mimoriadnych udalostiach preukazujú pripravenosť a schopnosť efektívne pomáhať obyvateľom mesta a blízkeho okolia, keď sa dostanú do stavu ohrozenia životov, zdravia a majetku. Aj vďaka nim sú Košice na mimoriadne udalosti dobre pripravené. Týmto ľuďom patrí poďakovanie a uznanie nás všetkých” dodal Richard Raši.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Košice