V národnom parku Slovenský kras je každoročne zaznamenaných až 20 druhov netopierov