V národnom parku Slovenský kras je každoročne zaznamenaných až 20 druhov netopierov


Foto: V národnom parku Slovenský kras je každoročne zaznamenaných až 20 druhov netopierov
Galéria: 4 fotky
Foto: NP Slovensky Kras

V podzemných priestoroch najrozsiahlejšieho územia národného parku Slovenský kras aj túto zimu prebieha zimné sčítanie netopierov. Sčítanie v zimných mesiacoch pravidelne prebieha už od roku 1991, v období od začiatku decembra do polovice marca je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov v rámci monitorovacích zimovisk. Každoročné odborníci zo Správy národného parku kontrolujú 100 vybraných jaskýň, priepastí a banských štôlni.

V rámci sledovaných zimovisk Slovenského krasu je každoročne zaznamenaný výskyt až 20 druhov netopierov, čo predstavuje najbohatšiu druhovú skladu v rámci jedného územného celku na Slovensku. Výnimočný je aj celkový počet sčítaných netopierov, ktorý presahuje 70 000 jedincov. Nadpočetnejším druhom netopiera v sledovaných podzemných priestoroch Slovenského krasu je večernica malá, ktorá tu zimuje v počte okolo 65 000 jedincov. Najvzácnejšími zimujúcimi druhmi sú podkovár južný, podkovár veľký, lietavec sťahovavý či netopier pobrežný.

Na základe poznatkov získaných z doposiaľ skontrolovaných priestorov počas tohtoročnej zimy je možné konštatovať, že aj napriek podpriemernej zime sú stavy netopierov porovnateľné z predchádzajúcim rokom. Zaznamenané boli aj dva druhy netopierov, ktoré sa tu vyskytujú iba výnimočne. K najzaujímavejším nálezom patrí krúžkovaný podkovár veľký, ktorý bol označený v Maďarsku v roku 1993, čo znamená, že sa jedná o najvyšší zistený vek u tohto druhu netopiera na Slovensku. 

 

Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: NP Slovensky Kras