Knižnica pre mládež v Košiciach spúšťa Kabinet pomalosti, je určený na pomalé sústredené čítanie