Nemocnice v Košiciach spúšťajú systém elektronického zdravotníctva