V Košiciach môže vzniknúť ďalšie zvieracie krematórium. Zabránilo by vytváraniu nelegálnych hrobov