Učiteľkou roka sa stala Michaela z Budimíra. V deťoch prebúdza to, v čom vynikajú, rozpráva sa aj o ich emóciách