Memorandum modelovej farmy na pestovanie zeleniny v biokvalite, dnes podpísal predseda KSK


Foto: Memorandum modelovej farmy na pestovanie zeleniny v biokvalite, dnes podpísal predseda KSK Foto: KSK

Dnes 2. februára 2018 predseda KSK Rastislav Trnka podpísal spolu s Jánom Šlinským memorandum o spolupráci pri vytvorení modelovej farmy na pestovanie zeleniny v biokvalite na území Košického kraja. Ján Šlinský je držiteľom ochrannej známky AgroKruh, ktorá je vedená v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR. Agrokruh je systém určený na aplikovanie princípov trvalej udržateľnosti v pestovaní a distribúcii zeleniny. Jeho technickou súčasťou je zariadenie na obrábanie pôdy v riadku v tvare špirály. Technológia umožňuje aplikovať trvalo udržateľný rozvoj v podmienkach malej rodinnej farmy so zameraním na zeleninu v biokvalite.

Základným cieľom spolupráce Košického samosprávneho kraja a Jána Šlinského je vytvorenie funkčného modelu vzorovej farmy na pestovanie zeleniny v biokvalite pri využití technológie AgroKruh na území kraja. 

„Našim cieľom je pohnúť s regionálnym rozvojom v oblasti poľnohospodárstva, pomôcť malým pestovateľom. Hoci nejde o priamu kompetenciu samosprávneho kraja, perspektívu rozšírenia tohto spôsobu poľnohospodárskej produkcie vidíme predovšetkým v našich stredných školách. V takých, ktoré sú zamerané na poľnohospodárstvo, aj v tých, ktoré sa venujú strojárskej výrobe. V spolupráci s vybranými školami, ktoré disponujú vhodnými pozemkami, pod odborným dohľadom pána Šlinského, vybudujeme vzorovú farmu s využitím jeho technológie, ktorú bude vyrábať takisto naša vybraná stredná škola,“ vysvetlil zámer predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj i Ján Šlinský podpisom memoranda prejavili dobrú vôľu postupovať pri dosiahnutí tohto cieľa v úzkej súčinnosti hlavne pri výbere vhodnej lokality na vybudovanie vzorovej farmy a pri dodržaní podmienok aplikovania technológie AgroKruh.


Pri vývoji mojej technológie som hľadal spôsob, zastaviť degradáciu pôdy a ľuďom ponúkať za obvyklé ceny zeleninu v bio kvalite. V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom vidím možnosť overiť, do akej miery je táto technológia použiteľná pri pestovaní zeleniny na vhodnom území Východoslovenskej nížiny. Môj spôsob pestovania je sociálne akceptovateľný a ponúka dlhodobo udržateľný spôsob zamestnanosti v segmente malých podnikateľov v poľnohospodárstve. Za prijateľných podmienok môže naštartovať obnovu rodinných fariem. Chcem tento spôsob prezentovať medzi mladými stredoškolákmi, ktorých názor sa formuje. Tam má cenu robiť podobné kroky,“ hovorí Ján Šlinský.

Predseda KSK Rastislav Trnka vidí možnosť ako pomôcť aj pri vybudovať distribučných kanálov vypestovanej.

Systém môže pracovať aj ako sociálny podnik. „Existuje viacero variácií distribučných kanálov, ktoré sme pripravení spustiť. Sme v prvej fáze, urobili sme prvý krok. Som presvedčený, že v tomto jedinečnom projekte budú nasledovať aj ďalšie. Mali by priniesť konkrétnu podporu rozvoju malého a stredného podnikania v našom regióne,“ zdôraznil Rastislav Trnka.

Podstatou Agrokruhu je vytvorenie kruhových polí s riadkom v tvare špirály, ktorý je obrábaný otočným ramenom na elektrický pohon. Na tento agrotechnický most je možné pripevniť rýľovací stroj, sejačku, hrobkovač, kombináciu rotačného kypriča a hrobkovacej radlice a pracovnú plošinu na ručne vykonávané práce. Medzi kruhovými poľami sa nachádzajú stabilizačné plochy na podporu biodiverzity a úkryty pre predátorov, ktorí sa živia hmyzom. Optimálna rozloha farmy podľa Jána Šlinského je 2 hektáre. Na tejto rozlohe môže byť 15 kruhov, ktoré obrába päť mostových nosičov náradia. Takúto farmu obhospodária dvaja ľudia. Viac takýchto malých fariem dobre rozkladá riziká, ktorým čelia veľkoplošné farmy. Tento model je jednoducho reprodukovateľný. Jeho financovanie je založené na systéme komunitne podporovaného poľnohospodárstva. Zárukou kvality pre spotrebiteľa je priamy odber, komunikácia s pestovateľom a certifikát Agrokruhu.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS KSK