V Knižnici pre mládež mesta Košice sa uskutoční odborný seminár zameraný na detský umelecký prednes


Foto: V Knižnici pre mládež mesta Košice sa uskutoční odborný seminár zameraný na detský umelecký prednes Foto: Knižnica pre mládež mesta Košice

V Knižnici pre mládež mesta Košice, LitParku, bude prebiehať v piatok 2. februára 2018 o 8:30 hod. odborný seminár i spôsobe voľby a možnostiach úprav literárnych textov pre detský umelecký prednes. Odborného seminára sa zúčastnia pedagógovia prvého a druhého stupňa základných škôl a lektori detského prednesu a porotcov školských, okresných, regionálnych, krajských súťaží v detskom prednese. „Tento seminár má pomôcť a zároveň inšpirovať ako vybrať vhodný text pre dramaturgiu prednesov prózy a poézie u žiakov mladšieho a staršieho školského veku. Má tiež poradiť aké úpravy textov sú, respektíve nie sú akceptovateľné“, informuje o podujatí Kamila Prextová, zástupkyňa riaditeľky Knižnice pre mládež mesta Košice. 

„Lektormi budú riaditeľka knižnice Iveta Hurná a knihovníčky Natália Malíková a Renáta Hlivková, ktoré prostredníctvom nášho katalógu Vianočná knižka sa otvára, Najlepšie detské knihy 2017 predstavia inšpirácie pre dramaturgiu detských prednesov. Praktickú časť seminára tvorí príspevok Montáž/koláž/skracovanie – podoby úprav literárneho textu pre detský prednes, v ktorom sa lektorka Soňa Pariláková podelí o svoje dlhoročné skúsenosti recitátorky, lektorky umeleckého prednesu, laureátky a porotkyne recitačných súťaží,“ dodala Kamila Prextová z Knižnice pre mládež mesta Košice.  Odborným garantom podujatia je Okresný úrad - odbor školstva Košice a účastníci získajú Osvedčenie o absolvovaní, doklad o predmetovom doškoľovaní.
Program:

  • 8:00 - 8:30 Prezentácia účastníkov
  • 8:30 - 9:30 Aké texty ponúknuť žiakom pre umelecký prednes: predstavenie projektu  Najlepšie detské knihy 2017: Vianočná knižka sa otvára a predstavenie inšpirácií pre  dramaturgiu detských prednesov prózy a poézie. 
  • 9:30 - 11:00 Montáž/koláž/skracovanie – podoby úprav literárneho textu pre detský prednes I. praktická časť - úpravy, akceptovateľné podoby, otázky umeleckej kvality  recitovaných textov a interpretácie, ktoré s dramaturgiou neoddeliteľne súvisia.
  • 11:00 -11:20 Prestávka
  • 11:20 -13:00 Montáž/koláž/skracovanie – podoby úprav literárneho textu pre detský  prednes II.

Miesto: LitPark, Knižnica pre mládež mesta Košice
Dátum: 02.02.2018 - 08:30


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Knižnica pre mládež mesta Košice