Silvia Vollmannová a. h.: AKO SA ŤAHÁ REPKA
Foto: BDKE