Predstavenie: Jakub Nvota: AKO BONNIE A CLYDE
Foto: Štátne divadlo Košice