Učiteľ Rado Repický ilustroval knihu pre deti Prišeráci
Foto: KSK