Košického fotografa Tibora Kováča ocenili prestížnou cenou
Foto: ilustračné