18 december 2017 - 12:11

Najmladšie sídlisko Ťahanovce je vystavené nadmernému hluku

Foto: Najmladšie sídlisko Ťahanovce je vystavené nadmernému hluku
Foto: ilustračné

Mestská časť Sídlisko Ťahanovce nechala vypracovať štúdiu, ktorá dokazuje o tom, že je vytavená nadmernému hluku. Starosta mestskej časti predstavil na rokovaní zastupiteľstva hlukovú mapu samospráva sa ju zaviazala urobiť v rámci akčného plánu rozvoja pre roky 2016 až 2018. Štúdiou chceli zistiť šírenie hluku na sídlisku a navrhnúť opatrenia na jeho zníženie. 

Posúdenie akustickej situácie pre mestskú časť vypracovala žilinská spoločnosť Avekol. Merania sa uskutočnili na vybraných miestach koncom júna počas dvoch dní. Tie ukázali, že v mnohých lokalitách, vrátane dominantných komunikácií Americká, Európska či Ázijská trieda, hranica hluku prevyšuje prípustné limity. V okrajových častiach na juhozápade sídliska namerali mierne prekročenú prípustnú hodnotu, ktorú spôsobuje vlaková doprava. 

Väčší problém s hlučnosťou majú obyvatelia bytových domov na východnom okraji sídliska na uliciach Sofijská, Varšavská, Čínska a Belehradská, týchto častiach prekračuje hluk z diaľničného privádzača najmä v nočnej dobe limit až o takmer dvanásť decibelov. Nepriaznivé hodnoty zaznamenali aj na fasádach bytoviek na Európskej triede a ďalších deviatich uliciach sídliska. Hodnoty v norme namerali len na Belehradskej ulici vo večerných hodinách a na Budapeštianskej cez deň a podvečer. V budúcnosti chce starosta hluku zamedziť protihlukovými stenami či voľbou takých povrchov ciest, ktoré výrazne znižujú jeho šírenie.

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

2 zdieľaní
Zdroj: kosicednes.sk
Dopravný servis
Jantárová
Policajná hliadka
20:14
Prešovská
Iné nebezpečenstvo
19:13
Buzinská
Policajná hliadka
18:17
Šaca
Dopravná nehoda
17:17
Dargov
Stacionárny radar
17:17
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina