01 december 2017 - 14:36

Na Luníku IX začali búrať bytový dom na Hrebendovej ulici

Foto: Na Luníku IX začali búrať bytový dom na Hrebendovej ulici
Foto: ilustračné

Dnes na Sídlisku Luník IX začali búrať bytový dom na Hrebendovej 26,28, je to v poradí desiaty bytový dom od roku 2008. Bytový dom bolo nevyhnutné asanovať kvôli vážne narušenej statike, ohrozujúcej zdravie a životy ľudí. Samotnej asanácii predchádzala kompletná príprava, vypratanie bytového domu a výber zhotoviteľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Náklady na búranie bytovky boli vyčíslené na 120 000 eur, asanácia bude zrealizovaná do konca tohto roka.

Mesto Košice v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sídlisko Luník IX sa snaží vychádzať v ústrety tým rodinám, ktoré majú záujem zlepšiť svoje životné podmienky. Mestská časť Luník IX chce získať peniaze z fondov Európskej únie na výstavbu nízkoštandardného bývania s kontrolovaným bývaním. Mesto Košice poskytlo miestnej samospráve na tento účel dlhodobý prenájom pozemkov. Realizátorom zámeru je mestská časť, ktorá bude zodpovedná aj za výber budúcich nájomcov.

Obyvatelia Luníka IX a neďalekej osady Mašličkovo majú možnosť svojpomocnej samofinancovanej výstavby jednoduchých rodinných domov. Tento zámer je pripravovaný v spolupráci s neziskovou organizáciou ETP Slovensko. Pre rodiny, ktoré nie sú schopné samostatne bývať, má mesto záujem podporiť miestnu samosprávu v snahe zriadiť pobytové sociálne služby, poskytované v útulku alebo v nocľahárni. Za tým účelom mesto Košice prenajalo mestskej časti priestory bývalého obchodu a priestory, ktoré využívalo Tepelné hospodárstvo Košice.

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

7 zdieľaní
Zdroj: Mesto Košice
Dopravný servis
Budimír
Stacionárny radar
14:17
Buzinská
Policajná hliadka
14:15
Beniakovce
Policajná hliadka
14:11
Slanecká
Práca na ceste
13:13
Košický Klečenov
Prekážka na ceste
13:10
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina