Foto: prenasledovanie dvoch unikajúcich páchateľov, foto 4