Košičan zapálil 23 plastových kontajnerov na odpad, foto 6