FOTO: Plán novej hasičskej stanice a integrovaného bezpečnostného centra na KVP, foto 3