Zmodernizovaný zimný štadión v Michalovciach, foto 2