FOTO: Na trebišovskom cintoríne pribudlo lapidárium, foto 7