FOTO: Dobrovoľníci pomáhajú pri migrácii žiab, foto 8