Udeľovanie verejných ocenení, foto 8
Zdroj: Košice -Sever