Udeľovanie verejných ocenení, foto 7
Zdroj: Košice -Sever