Udeľovanie verejných ocenení, foto 6
Zdroj: Košice -Sever