Udeľovanie verejných ocenení, foto 5
Zdroj: Košice -Sever