Udeľovanie verejných ocenení, foto 4
Zdroj: Košice -Sever