Udeľovanie verejných ocenení, foto 3
Zdroj: Košice -Sever