Udeľovanie verejných ocenení, foto 2
Zdroj: Košice -Sever