Udeľovanie verejných ocenení, foto 1
Zdroj: Košice -Sever