Košičan jazdil autom po novej tráve na električkovej trati, foto 3
Zdroj: Mesto Košice