Košičan jazdil autom po novej tráve na električkovej trati, foto 1
Zdroj: Mesto Košice