Požiar na Matuškovej ulici v Košiciach, foto 8
Zdroj: Hasiči Košice,HaZZ