Požiar na Matuškovej ulici v Košiciach, foto 7
Zdroj: Hasiči Košice,HaZZ