Požiar Daňového úradu v Košiciach, foto 12
Zdroj: Hasiči Košice