Požiar Daňového úradu v Košiciach, foto 10
Zdroj: Hasiči Košice