Požiar Daňového úradu v Košiciach, foto 9
Zdroj: Hasiči Košice