Požiar Daňového úradu v Košiciach, foto 8
Zdroj: Hasiči Košice