Požiar Daňového úradu v Košiciach, foto 7
Zdroj: Hasiči Košice