Požiar Daňového úradu v Košiciach, foto 6
Zdroj: Hasiči Košice