Požiar Daňového úradu v Košiciach, foto 5
Zdroj: Hasiči Košice